Det som har varit aktivt i ditt liv och
som har lagt grunden till det som är nu:

Det som är aktuellt i ditt liv
just nu:

En antydan om vad du är på väg
att skapa:

 

>> Visa tre nya kort
>> Visa dagens kort

 

 

 

 

www.cardsofemotions.com
copyright © 2016 Cards of Emotions